Elisabeth Thand Ringqvist – Ordförande i Sveriges Riskkapitalförening och tidigare VD för företagarna i Sverige. Nyligen utnämnd VD för nybildade FinTech Association vid ett möte på Nasdaq börsen.

Efter Elisabeths föredrag hölls en utlottning av 3 st litografier av Carl-Fredrik Reuterswärd, skänkta till Executive Club av styrelseledamoten Sven Estwall.