Bakgrund
Dan Olofsson föddes i Ekenäs i Finland, föräldrarna och släkten har rötter i Kaxås i Jämtland. När Olofsson var ett år, flyttade familjen till Malmö. Utbildning till ingenjör på Pauliskolan i Malmö och inom Väg- och vattenbyggnad på Lunds Tekniska Högskola. Därefter konsult på VBB, och 1979 blev gruppchef för VBB:s nya satsning på en energiteknikgrupp. Sedan regionchef för Scandiaconsults södra region.

Danirkoncernen
Familjeföretaget Danir startades 1986 som 2022 beräknas omsätta närmare 13 miljarder kronor och har nu ca 11 600 anställda i 25 länder.
Huvudverksamheten är konsultföretag som fokuserar på att stödja kunderna i deras digitalisering. Denna verksamhet drivs inom ramen för Sigma Group, Nexer Group, A Society Group och PION Group (tidigare Poolia). I koncernen finns också finansiella placeringar.

Thanda och Star for Life
2002 byggdes safarianläggningen Thanda Safari om drygt 14 000 hektar i Sydafrika som ett naturvårdsprojekt för att skydda utrotningshotade arter. Under 2016 öppnades marinreservatet Thanda Island utanför Tanzanias kust. Olofssons filantropiska engagemang organisation Star for Life tillsammans med hustrun Christin 2005 resulterat i 500 000 ungdomar genomgått ett fyraårigt preventivt program mot hiv/aids och för ett hälsosamt liv i Sydafrika, Namibia och Sri Lanka. Sedan 2013 drivs Star for Life också i Sverige under namnet Motivationslyftet i syfte att stärka ungdomars egen självkänsla och framtidstro. År 2021 startades Star for Life i Jerusalem med fokus på att förbättra levnadsvillkoren för invånarna i Östra Jerusalem genom satsningar på utbildning och jobb.

Uppstart Malmö och Projekt Kaxås
2011 tog Dan Olofsson initiativet till bildandet av Uppstart Malmö, en stiftelse som syftar till att skapa fler arbetstillfällen i Malmös miljonprogramområden. Sammantaget har fler än 3 500 personer erhållit arbete genom detta initiativ. I syfte att bryta avfolkningen i glesbygden i Norrlands inland och säkra fortlevnad av Kaxås byskola startades Projekt Kaxås 2019. Genom inflyttning av unga familjer från olika orter i Sverige ökar antalet invånare i Kaxås från 100 till ca 260, varav antalet barn ökar med över 60.