Dagens lunchföredrag hålls av Skandia. Företagets partner för både friska medarbetare och finansiell planering.